21ª edició


Actuacions 2018:
Dx 16 - 18 h Presó. Unitat de mares Teresetes Paradís Tiritimàgia
Dv 18 - 10 h Mater Teátr Pavla Šmída Una classe sobre el temps
Dv 18 - 17.30 h Joan XXIII Teátr Pavla Šmída Una classe sobre el temps
Dv 18 - 18 h Centre de menors Es Pinaret Sombras Chinas Diez años de sombras

L’any 2013, creàrem TERESETES SOCIALS per apropar aquest tipus de teatre primer a persones amb discapacitat i, a partir del 2017, també als col·lectius amb risc d'exclusió social.


L’exclusió social és la manca de participació de segments de la població en la vida social, econòmica i cultural a causa de la carència de recursos i capacitats bàsiques.
El risc d’exclusió social és una situació (no un atribut) en la qual qualsevol persona es pot veure immersa en qualsevol moment de la seva vida, i afecta de manera negativa al mateix desenvolupament personal, social o econòmic.

L' accés a la cultura d’aquests col·lectius és limitada i volem compensar aquest buit, crear una eina de treball contra la discriminació i marginació.
Estudis confirmen que el teatre de teresetes posseeix un destacat caràcter educatiu i socialitzador, esdevenint eina educativa tot gràcies al seu llenguatge universal, comú arran del món.
A més dels seus beneficis lúdics, recreatius i empàtics, els permeten potenciar la capacitat d’atenció, memòria i de concentració.
Com a font rica del joc simbòlic, són un bon component a l’hora de facilitar la socialització amb les conductes positives de cooperació i d’amistat.

Enguany les teresetes arriben a la Unitat de mares de la Presó, els centres de discapacitats Mater i Joan XXIII i al Centre de menors El Pinaret de la mà de les companyies Teresetes Paradís, Teátr Pavla Šmída i Sombras Chinas - Valeria Guglietti.

Teresetes Socials és possible gràcies al suport de la Fundació Caixa Colonya i la Fundació Camper.